• AKCE

  Závěrečné zkoušky již v srpnu, cena 15 000 Kč

  Závěrečné zkoušky v září, nebo v případě volné kapacity v srpnu, cena 12 500 Kč

  Více informací
  Autoškola Kačerov
 • DOVOLENÁ 1. 7. - 8. 7. 2019

  přihlášky přijímáme telefonicky na čísle 606 047 047
  před nebo po uvedeném termínu

  Dovolená
 • STOP CIGARETOVÉMU KOUŘI PŘI VÝUCE

  Můžete si být jistí, že během výuky a praktických jízd nebudete v zakouřeném prostředí.

  Nekuřáci
 • ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ V PRAZE

  S námi se projedete Prahou křížem krážem a začátky vašich jízd budou probíhat mimo provoz hlavního města. Kvalitní výcvik řízení vozidla a příprava na závěrečnou zkoušku - na to v naší autoškole klademe největší důraz.

  Přihlásit se
  Autoškola Kačerov
 • AKTUALITY NA NAŠEM FACEBOOKU AUTOŠKOLA PRAHA - KAČEROV

  Všechny informace aktuálně a z první ruky.

  Více informací
  Autoškola Kačerov

Letní nabídka

ÚPRAVA LETNÍ NABÍDKY - ZKOUŠKY MÁME HNED PO VÝCVIKU PRO VŠECHNY !!!
AUTOŠKOLA provoz KAČEROV A PANKRÁC (NAD JEZERKOU), Nusle nedaleko.
LETNÍ NABÍDKA v cenách od 11 500 do 15 000 Kč.

SKUPINA B – (osobní vozy a malé nákladní vozy)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZKOUŠEK PRVNÍ POLOVINA SRPNA
6 míst
Cena 15 000 Kč

– cca 1-1,5 měsíce, popř. podle dohody, zkoušky srpen.
Příprava na zkoušky během cca měsíce, následně přístup ke zkouškám (nečekáte na termín, jako v levných autoškolách). Vyzvedneme si vás na smluveném místě.
30 výcvikových hodin, za případnou opravnou zkoušku neplatíte žádný poplatek (mimo správní poplatek magistrátu – 400 Kč), dokoupení dalšího výcviku (dobrovolné) v ceně 250 Kč (běžná cena 600 Kč), jízdy ve vozidle Škoda Rapid – klimatizace, tři roky v provozu, pravidelný odborný servis, individuální přístup k vysvětlení teorie (nemusíte docházet na hodiny teorie, konzultace proběhnou před nebo po výcviku). Ujedete cca 500 km, projedete se za hranice města (Průhonice, Čestlice, Říčany, Jílové u Prahy), nebo město křížem krážem (Zbraslav, letiště, Bohnice, ZOO, Kačerov) a projedete také nejsložitější místa v Praze (křižovatka Bulhar, Želivského, Michelská a pod).
Maximální počet přihlášek na měsíc 3-4 žádosti, proto se neváhejte přihlásit co nejdříve.


Cena 12 500 Kč
– cca 2 měsíce, zkoušky září, v případě volné kapacity srpen.
Příprava na zkoušky během dvou měsíců, následně přístup ke zkouškám (nečekáte na termín, jako v levných autoškolách). Nástup a výstup do vozidla na místě stanoviště vozidla (Kačerov 250 m od metra), popř na smluveném místě.
28 výcvikových hodin, za případnou opravnou zkoušku je poplatek 500 Kč (a správní poplatek magistrátu – 400 Kč), dokoupení dalšího výcviku (dobrovolné) v ceně 500 Kč (běžná cena 600 Kč), jízdy ve vozidle Škoda Rapid – klimatizace, tři roky v provozu, pravidelný odborný servis, individuální přístup k vysvětlení teorie (nemusíte docházet na hodiny teorie, konzultace proběhnou před nebo po výcviku). Ujedete cca 500 km, projedete se za hranice města (Průhonice, Čestlice, Říčany, Jílové u Prahy), nebo město křížem krážem (Zbraslav, letiště, Bohnice, ZOO, Kačerov) a projedete také nejsložitější místa v Praze (křižovatka Bulhar, Želivského, Michelská a pod).
Maximální počet přihlášek na měsíc 3-4 žádosti, (dle volné kapacity, přednost mají přihlášky v ceně 15 000 Kč), proto se neváhejte přihlásit co nejdříve.


Cena 11 500 Kč
– cca 3 měsíce
Příprava na zkoušky během do tří měsíců, následně přístup ke zkouškám (nečekáte na termín, jako v levných autoškolách). Nástup a výstup do vozidla na místě stanoviště vozidla (Kačerov 250 m od metra).
28 výcvikových hodin, za případnou opravnou zkoušku je poplatek 1 000 Kč (a správní poplatek magistrátu – 400 Kč), dokoupení dalšího výcviku (dobrovolné) v ceně 600 Kč, jízdy ve vozidle Škoda Rapid – klimatizace, tři roky v provozu, pravidelný odborný servis, individuální přístup k vysvětlení teorie (nemusíte docházet na hodiny teorie, konzultace proběhnou před nebo po výcviku). Ujedete cca 400 km, projedete se za hranice města (Průhonice, Čestlice, Říčany, Jílové u Prahy), nebo město křížem krážem (Zbraslav, letiště, Bohnice, ZOO, Kačerov) a projedete také nejsložitější místa v Praze (křižovatka Bulhar, Želivského, Michelská a pod).
Maximální počet přihlášek na měsíc 2-3 žádosti, (dle volné kapacity, přednost mají přihlášky v ceně 15 000 a 12 500 Kč), proto se neváhejte přihlásit co nejdříve.


Žádné další skryté poplatky.
* termíny zkoušek přiděluje odd. zkušebních komisařů, autoškola žádá o termíny, tak aby uspokojila poptávku v autoškole bez zbytečných dlouhých čekacích dob na termín zkoušek, a student po výcviku je zařazen na první přidělený termín zkoušek magistrátem.

VŠICHNI NAŠI STUDENTI DOSTANOU NÁVOD JAK ZVLÁDNOUT ZKOUŠKY NAPOPRVÉ
A TO I V PRAŽSKÉM NÁROČNÉM PROVOZU
PŘIHLÁŠENÍ TELEFONICKY 606 047 047


Zákon č. 247/2000 Sb.

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů


Výběr

§ 15

Základní výuka a výcvik

(1) Základní výukou a výcvikem je příprava žadatele na získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2, A, B1, B nebo T.
(2) Minimální počet hodin základní výuky a výcviku je uveden v příloze č. 3.

§ 18

Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu


(1) Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu je příprava žadatele na získání řidičského oprávnění pro všechny skupiny vozidel s výjimkou skupin D, D+E, D1 a D1+E.
(2) Teoretickou přípravu si žadatel o řidičské oprávnění osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi v rozsahu stanoveném učební osnovou.
(3) Při výuce podle individuálního studijního plánu musí být provedena nejméně jedna vyučovací hodina konzultací na každé čtyři hodiny výuky stanovené učební osnovou pro danou skupinu vozidel. Ve skupině může být maximálně 5 žáků.
(4) Rozsah výcviku nesmí být nižší, než je počet vyučovacích hodin stanovený učební osnovou pro danou skupinu vozidel.

Autoškola při přípravě žadatele o řidičské oprávnění (dále jen student autoškoly) postupuje podle § 18, Individuálního studijního plánu, jelikož se jedná ze strany studentů autoškoly o nejžádanější způsob studia v autoškole. Konzultace probíhají před výcvikem (nejsou součástí výcviku a jízda vozidlem se nezkracuje) na vybrané téma, na které navazuje výcvik s procvičením dané oblasti bezpečné jízdy. Více informací viz výcvik skupina B.

Výcvik skupiny B

Přistavení vozidla k výcviku (jízdám) probíhá v oblastech zastávek metra a okolí Kačerov, Budějovická, Pankrác, Pražského povstání, Vyšehrad a oblast Spořilov, Krč, Michle. Po domluvě i na jiných místech Prahy, zejména pokud se jedná o skupiny. Obvyklé stanoviště parkování vozidla je v ulici Nad Pískovnou oblast Kačerov, tj. 200 metrů od stanice metra Kačerov směr ulice Budějovická.

Výcvik řízení vozidla Škodou Rapid (r. v. 2016) nabízí určitou úroveň a stále nadstandard nad ostatními autoškolami, které používají k výcviku ojeté vozy. Ani samotný výcvik není jednotvárný, protože se můžete během jízdy vozidlem projet až za hranice města, například do Jílového u Prahy a okolí, anebo na druhou stranu Prahy k letišti, a projedete se centrem přes Smíchov a Malou Stranu, komplikovanou křižovatku u Bulhara a Želivského. Nemusíte se bát, že budete jezdit jen v oblasti Kačerova a okolí. Těmito cvičnými jízdami nasbíráte více poznatků pro řízení vozidla a informací pro úspěšné složení závěrečné zkoušky. Základní výcvik obsahuje 28 výcvikových hodin, které jsou stanovené zákonem (28 krát 45 minut). Výcvik je obvykle spojen na dvě vyučovací hodiny (tj. 14 krát 90 minut výcviku). V případě, že pro některého studenta je tento počet základních hodin pro získání schopností řízení vozidla nedostatečný, může si v autoškole další jízdy dokoupit.

Získání teoretických znalostí, probíhá především domácím studiem (toto je stanoveno zákonem o individuálním studijním plánu), není nutné, aby student autoškoly proseděl hodiny v učebně u výkladu, kterému nevěnuje dostatečnou pozornost a jen plní docházku. Hned na úvod učitel předá informace studentovi, z kterých zdrojů na webových stránkách a učebnic (učebnice má autoškola k dispozici), je vhodné se připravovat a seznámit s pravidly pro řízení vozidla. Student má nárok na konzultace a zvolí si buď skupinovou konzultaci na učebně, anebo individuální, která proběhne před nebo po výcviku řízení vozidla. Učitel má právo stanovit povinnou konzultaci na učebně (pro případ, že student nevykazuje dostatečnou znalost dopravních značek anebo pravidel silničního provozu). Učebna se nachází v oblasti Pankráce v ulici U Družstva Ideál.

Student může zvolit standardní výuku a výcvik, tedy s pravidelnou docházkou na hodiny teorie v učebně. V tomto případě se musí student podřídit vyučovacímu plánu, tj. času přednášek. Doplatek ceny za standardní výuku a výcvik je ve výši 5000 Kč a délka studia šest měsíců.

Cílem studia je předat praktické a jednoduché informace, aby si student zapamatoval pro řízení to podstatné a důležité, namísto obecných pouček.


PROČ SE PŘIPRAVIT PRO ŘÍZENÍ VOZIDLA V AUTOŠKOLE KAČEROV

 • po celou dobu se učitel intenzivně věnuje studentovi a má zájem, aby uspěl nejlépe hned napoprvé,
 • každý student je upozorňován na chyby během cvičného řízení vozidla a veden tak, aby se zdokonaloval v bezpečném řízení vozidla,
 • s každým studentem učitel opakovaně projíždí situace, kdy chyboval, aby si zopakoval a ponaučen napravil chybu, popřípadě se další jízdou vyvaroval opakování stejného přestupku, kterého se minulou jízdu dopustil,
 • učitel během výcviku předá ze své praxe řízení autobusů (více než ujetý milion ujetých kilometrů) mnoho zkušeností a informací o chování různých skupin řidičů,
 • učitel sleduje a vyhledává webové odkazy vhodné pro přípravu s obsahem pro autoškoly, a tyto předává studentům, včetně učebnice s poloviční cenou než se obvykle prodává,
 • student se na první hodině naučí plynule rozjíždět a zastavovat vozidlo, a je veden od začátku k plynulé a bezpečné jízdě,
 • začátek je těžký, protože učitel nezasahuje (pokud to nevyžaduje bezpečnost studenta a učitele ve vozidle) do řízení, po pár cvičných jízdách student přechází v plynulou a pohodlnou jízdu,
 • po ukončení základního výcviku učitel vyhodnotí celý průběh výcviku a studentovi doporučí absolvovat zkoušku nebo pokračovat ve výcviku, rozhodnutí je však na studentovi, jestli bude absolvovat zkoušku po základním výcviku nebo přijme doporučení pokračovat a zdokonalovat se ve cvičných jízdách,
 • každý student získá před závěrečnou zkouškou zdarma jízdu navíc.

"Po vybodování"

PŘEZKOUŠENÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (po „vybodování – zákazu“)

Doklady potřebné k přezkoušení k odborné způsobilosti:
 • občanský průkaz,
 • posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře,
 • výpis z karty řidiče (pouze z registru řidičů) – není nutný u zápisu, předloží se při zkoušce.

Bez přípravy:
cena 2500 Kč

Cena obsahuje:
 • registraci,
 • závěrečnou zkoušku,
 • v případě zájmu si může dokoupit cvičnou jízdu v ceně 600 Kč.
Cena neobsahuje poplatek Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 700 Kč. - hradí se na místě nebo po domluvě a úhradě zakoupí autoškola.
NÍZKÁ ÚSPĚŠNOST U ZKOUŠEK (řidiči většinou předvedou své zlozvyky, jedou instinktivně, jak jsou zvyklí).


S přípravou:
cena 3650 Kč

Cena obsahuje:
 • registraci,
 • výukové materiály + zapůjčení DVD „Jak uspět u závěrečné zkoušky“,
 • 2x 60 minut cvičná jízda,
 • další cvičnou jízdu v ceně 400 Kč,
 • praktickou zkoušku za autoškolu.
Cena neobsahuje poplatek Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 700 Kč. - hradí se na místě nebo po domluvě a úhradě zakoupí autoškola.
VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST U ZKOUŠEK (řidič si je vědom svých zlozvyků, na které si dá během zkoušky pozor, nepřehlíží dopravní značky a zařízení, je seznámen s požadavky zkušebních komisařů a projede si oblast, kde může závěrečná zkouška probíhat).


OPRAVNÁ ZKOUŠKA
cena 1500 Kč

Cena neobsahuje poplatek Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 100 Kč. (oprava teoretické části – test z pravidel) 400 Kč (oprava praktické části – jízdy) - hradí se na místě nebo po domluvě a úhradě zakoupí autoškola.

Přihlášení

PŘIHLÁŠENÍ K VÝCVIKU


První krok je návštěva praktického lékaře a potvrzení formuláře „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“. Formulář lékař obvykle má, anebo je možné tento stáhnout na stránkách MDČR. Zkontrolujete, že lékař na posudku vyznačil skupinu B a na razítku nebo u jména je text praktický lékař (nebo označení pro praktického lékaře).

Následuje další krok, pokud máte nějaké dotazy, napište na email autoskola@autoskola-kacerov.cz své jméno, příjmení a telefonní číslo nebo email a své dotazy.

Pokud se chcete přihlásit přímo, využijte následující odkaz pro přihlášení on-line a jakmile provedete registraci, víme o vás a budeme vás kontaktovat, abychom si s vámi domluvili schůzku. Přihlášku nemusíte vyplňovat, protože náš rezervační systém si zpracuje přihlášku sám a tuto jen při naší schůzce podepíšete.

Před přihlášením budou studentovi autoškoly zaslané smluvní a obchodní podmínky, které pro další spolupráci s autoškolou potvrdí svým podpisem jako souhlasem nad dohodnutými pravidly.

PŘIHLÁŠENÍ K PŘEZKOUŠENÍ

Telefonicky 606 047 047 pouze pondělí-čtvrtek v 16:00-18:00 hodin, za předpokladu, že vypršel trest pro zadržení Ř O a žadatel má posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře.

PŘIHLÁŠENÍ KONDIČNÍ JÍZDY

Telefonicky 606 047 047 pouze pondělí-čtvrtek v 16:00-18:00 hodin. Je nutné ověřit volnou kapacitu autoškoly, na základě telefonního hovoru.

Kondiční jízdy

cena 600 Kč (60 minut)

 • splynutí v provozu pod dohledem zkušeného učitele,
 • ověření schopnosti bezpečného řízení vozidla,
 • rady a návody, jak vylepšit své řidičské schopnosti,
 • projetí trasy, kterou chcete pravidelně využívat s upozorněním na různá nebezpečí.Ostatní služby

MOTOCYKLY, NÁKLADNÍ AUTOMOBILY, AUTOBUSY, ŠKOLENÍ

Autoškola nabízí i další služby ve spolupráci s partnerskou autoškolou, v případě zájmu o tyto služby vám informace sdělíme emailem nebo telefonicky (pouze v pondělí – čtvrtek v čase 16:00-18:00 hodin).

Kontaktujte nás

Ing. Michal Vavrečka

Budějovická 598/144, Praha 4

Telefon: 606 047 047

pouze pondělí-čtvrtek v 16:00-18:00 hodin

Email:

autoskola@autoskola-kacerov.czUčebna: U Družstva Ideál 1516/3,140 00 Praha 4, ve spolupráci s Green Drive, s.r.o. (schůzky na učebně pouze po telefonické dohodě).

Napište nám..