• KOMPLETNÍ KURZ SK. B ZA 2 MĚSÍCE

  Letní výlety v režii vás jako řidiče, to nemusí být jen hezká představa. Absolvujte s námi kompletní kurz sk. B za 2 měsíce. Jako bonus s námi projedete Prahou křížem krážem.

  Autoškola Kačerov
 • STOP CIGARETOVÉMU KOUŘI PŘI VÝUCE

  Můžete si být jistí, že během výuky a praktických jízd nebudete v zakouřeném prostředí.

  Nekuřáci
Vítejte na stránce Autoškoly Ing. Michala Vavrečky.

V současné době poskytuji kondiční jízdy zaměřené pro provoz v Praze a výcvik skupiny B (osobní vozy, dodávky), vozem Škoda Rapid z roku 2016 ve spolupráci s akreditovanou autoškolou, u které jsem evidován jako učitel včetně vozidla. V naší akreditované autoškole je možné absolvovat přípravu na jakoukoliv skupinu řidičského oprávnění – viz text a ceník Pobočka Modřany, ceny jsou stanovené provozovatelem autoškoly.

Kontaktní místo a nástupy na jízdy, pokud není domluveno jinak (například parkoviště u stanice metra Budějovická), je na adrese Antala Staška 1012/37, Praha 4 (nedaleko metra Budějovická).


Z historie: Autoškola Kačerov se sídlem v blízkosti metra Kačerov na ulici Budějovická, fungovala v roce 2016-2019 a připravila za svou existenci více než 300 řidičů začátečníků, kdy většina prošla úspěšně závěrečnými zkouškami hned napoprvé. U zkušebních komisařů měla tato autoškola dobré jméno, protože ke zkoušce chodili studenti řádně připraveni, kteří předvedli plynulou jízdu, uměli se rozjet napoprvé v křižovatkách a znali pravidla provozu na pozemních komunikacích, a co je důležité, po získání řidičského oprávněni, naši studenti nepotřebovali si dokupovat kondiční jízdy.

Služby

KONDIČNÍ JÍZDY V PRAZE I MIMO PRAHU

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY. B

VRÁCENÍ ŘIDIČESKÉHO OPRÁVNĚNÍ

BEZ DLOUHÉHO ČEKÁNÍ NA TERMÍN ZKOUŠEK

Aktuality

Aktuality o volné kapacitě autoškoly, termínech zkoušek a počtu volných míst pro přezkoušení a další důležité informace uvádíme aktuálně na FB, které si zobrazíte kliknutím nížeKondiční jízdy Škoda Rapid

Rozjezdy a parkování 45 minut

1000 Kč


Městský provoz 60 minut

650 Kč


Kondiční jízda volný terén 80 minut

900 Kč (jízda za hranicí města Prahy)s příplatkem 150 Kč Vás vyzvednu na adrese v práci nebo bydliště na území Prahy 4 v lokalitě Pankrác, Michle, Krč, Spořilov, Kunratice, popř. dle dohody

Výcvik skupiny B

Ceník Ing. Michal Vavrečky skupinu B (osobní vozidla, dodávky …), pro jeho studenty:


Studijní programy jsou v režimu individuálního studijního plánu:


Teoretickou přípravu si žadatel o řidičské oprávnění osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi v rozsahu stanoveném učební osnovou.


STUDENT 17+ ............. 13 900 Kč

Program pro studenty, kteří absolvují přípravu na získání řidičského oprávnění před datem svých 18. narozenin a závěrečnou zkoušku před zkušebním komisařem konají v termínu po dosažení plnoletosti. Přihlášku je možné podat nejdříve 6 měsíců před dovršením věku 18 let.
Základní kurz – podle individuálního studijního plánu (domácí samostudium učebního obsahu pro autoškoly a konzultace s učitelem) + 3 hodiny výkladu pravidel provozu na pozemních komunikacích a dopravních značek.
Počet výcvikových hodin 28 – závěrečná zkouška v ceně.

Doplňková výuka, služby a ceny:
Výcviková hodina nad základní počet 45 minut - 500 Kč
Učebnice Autoškola pohodlně - 200 Kč
Přistavení vozidla na dohodnuté místo - 150 Kč
Příplatek za VIP termín u zkoušky (přednostní umístění) - 1000 Kč
„DRIL ZKOUŠKA NAPOPRVÉ“ – 2x jízda 60 minut nácviku jízdy u zkoušky, tak jak má vypadat jízda před zkušebním komisařem - 1 500 Kč, každých následujících 30 minut - 500 Kč.
Bonus: Pokud se student připravuje svědomitě a plní pokyny učitele, získá opakovací jízdu před zkouškou zdarma.

STUDENT 18 ............. 15 000 Kč

Program pro studenty, kterým je právě 18 let.
Základní kurz – podle individuálního studijního plánu (domácí samostudium učebního obsahu pro autoškoly a konzultace s učitelem) + 3 hodiny výkladu pravidel provozu na pozemních komunikacích a dopravních značek.
Počet výcvikových hodin 28 – závěrečná zkouška v ceně.

Doplňková výuka, služby a ceny:
Doplňková jízda 45 minut - 600 Kč
Učebnice Autoškola pohodlně - 200 Kč
Přistavení vozidla na dohodnuté místo - 150 Kč
Příplatek za VIP termín u zkoušky (přednostní umístění) - 1000 Kč.
„DRIL ZKOUŠKA NAPOPRVÉ“ – 2x jízda 60 minut nácviku jízdy u zkoušky, tak jak má vypadat jízda před zkušebním komisařem - 1 250 Kč, každých následujících 30 minut - 500 Kč.
Bonus: Pokud se student připravuje svědomitě a plní pokyny učitele, získá opakovací jízdu před zkouškou zdarma.

STUDENT 18 - rychlý............. 18 500 Kč

Program pro studenty, kterým je 18 let.
Základní kurz – podle individuálního studijního plánu (domácí samostudium učebního obsahu pro autoškoly a konzultace s učitelem) + 3 hodiny výkladu pravidel provozu na pozemních komunikacích a dopravních značek.
Po ukončení výcviku absolvuje student závěrečnou zkoušku bez VIP příplatku.
Počet výcvikových hodin 28 – závěrečná zkouška v ceně.

Doplňková výuka, služby a ceny:
Doplňková jízda 45+15 minut - 500 Kč
Učebnice Autoškola pohodlně - 200 Kč
Přistavení vozidla na dohodnuté místo - 150 Kč
„DRIL ZKOUŠKA NAPOPRVÉ“ – 2x jízda 60 minut nácviku jízdy u zkoušky, tak jak má vypadat jízda před zkušebním komisařem - 1 000 Kč, každých následujících 30 minut - 500 Kč.
Bonus: Pokud se student připravuje svědomitě a plní pokyny učitele, získá opakovací jízdu před zkouškou zdarma.

BÉČKO STANDARD ............. 18 500 Kč

Standardní kurz – individuální studijní plán (teoretická část je v rámci samostudia a konzultací s učitelem).
Počet výcvikových hodin 28 – závěrečná zkouška v ceně.
Doplňková výuka, služby a ceny:
Přistavení vozidla na dohodnuté místo - 100 Kč
Doplňková jízda 45+15 minut - 650 Kč
Učebnice Autoškola pohodlně - 200 Kč
„DRIL ZKOUŠKA NAPOPRVÉ“ – 2x jízda 60 minut nácviku jízdy u zkoušky, tak jak má vypadat jízda před zkušebním komisařem - 1 500 Kč, každých následujících 45 minut - 600 Kč.
Příplatek za VIP termín u zkoušky (přednostní umístění) - 1000 Kč.

BÉČKO RYCHLÝ ............. 20 000 Kč

Zrychlený dvouměsíční kurz – individuální studijní plán (teoretická část je v rámci samostudia a konzultací s učitelem) + 3 hodiny výkladu pravidel provozu na pozemních komunikacích a dopravních značek.
Bonus: 2 jízdy zdarma po dobu 60 minut, „DRIL: ZKOUŠKA NAPOPRVÉ“, speciální nácvik jízdy, jak se chovat u zkoušky, aby student uspěl napoprvé, a další nácvik v ceně 500 Kč za 45 minut.
Bez příplatku za VIP termín závěrečné zkoušky.
Počet výcvikových hodin 28 – závěrečná zkouška v ceně.
Doplňková výuka, služby a ceny:
Přistavení vozidla na dohodnuté místo - 100 Kč
Doplňková jízda 45+15 minut - 600 Kč
Učebnice Autoškola pohodlně - 150 Kč

BÉČKO VÍKEND ............. 22 500 Kč

Víkendový kurz pro ty, kteří mohou absolvovat přípravu v pozdních hodinách během týdne a o víkendech (pondělí – pátek od 18 hodin, sobota, neděle a svátek 10:00-16:00) – individuální studijní plán (teoretická část je v rámci samostudia a konzultací s učitelem) + 3 hodiny výkladu pravidel provozu na pozemních komunikacích a dopravních značek
Počet výcvikových hodin 28
Bonus: 2 jízdy zdarma po dobu 60 minut, „DRIL: ZKOUŠKA NAPOPRVÉ“, speciální nácvik jízdy, jak se chovat u zkoušky, aby student uspěl napoprvé.
Bez příplatku za VIP termín závěrečné zkoušky.
Doplňkové ceny:
Doplňková jízda 45+15 minut - 600 Kč.
Učebnice Autoškola pohodlně - v ceně kurzu
Přistavení vozidla na dohodnuté místo - 150 KčCeny neobsahují poplatky magistrátu, které se vztahují na úhradu poplatku za závěrečnou zkoušku.
Dohodnuté místo, je ve standardní vzdálenosti od stanoviště vozidla, které je na adrese Antala Staška 37. Standardní vzdálenost se považuje do 5 km. Za požadavek větší dojezdu na větší vzdálenost je cena stanovena dohodnutou částkou.

Pro všechny studenty platí následující nabídka:

 • individuální přístup k vysvětlení teorie, není nutné docházet na učebnu, učitel vysvětlí problematiku před výcvikem a následně se probírané téma procvičí v provozu - nezkracuje se doba výcviku řízení vozidla, ověření stupně znalosti písemného testu závěrečné zkoušky v průběhu výcviku a před zkouškou,
 • při výcviku se nestřídají studenti během jedné hodiny, ale student má vymezený čas pouze pro sebe, 45 minut - jedna výcviková hodina (stanoveno zákonem),
 • základní, zákonem stanovený, počet hodin pro výcvik (řízení vozidla), 14 jízd x 1,5 hod. (spojené hodiny), popř. 28 jízd x 45 min. (v případě, že pro studenta autoškoly základní počet výcvikových hodin je nedostačující, další výcvik v ceně podle vybraného programu,
 • jízdy jsou převážně v odpoledních (14:30 - 18:00) a večerních hodinách a v sobotu a neděli, pro rychlé a víkendové kurzy
 • a především získáte zkušenosti a postřehy od učitele, který řídí autobus 30 let (naučím Vás „číst“ křižovatky, vysvětlím chování skupin řidičů, jak bezpečně absolvovat Vaší cestu a 5 pravidel, jak zvládnout zkoušku napoprvé). Studenti, kteří se řídili mými pokyny během výcviku a postupovali při zkoušce podle mého návodu a rad, uspěli napoprvé.

Na základě zkušeností zejména s mladými studenty a jejich neochoty se svědomitě připravovat na výcvikové hodiny, zejména studium značek, pravidel provozu a simulovaných křižovatek, a často i reakcí rodičů, docházelo při provozování Autoškoly Kačerov k poškozování na zisku z podnikatelské činnosti spojenými s vrácením části kurzovného. Ceny Autoškoly jsou velmi příznivé, a náklady jsou vyčerpány již v prvních hodinách výcviku, proto není možné přepočítávat kompenzace na jednotlivé hodiny dělením výcvikových hodin. Smluvní strany Autoškola – Student, v případě podání a přijetí žádosti o získání řidičského oprávnění uzavírají dohodu, že zaplacené kurzovné se nevrací, a v případě přechodu studenta do jiné autoškoly bude vystavena převodka bez poplatků a bez nároku na jakoukoliv vratnou částku ze zaplaceného kurzovného. Věřím, že tímto opatřením se do autoškoly přihlásí opravdu studenti, kteří mají zájem o to se nechat vést poctivou přípravou, akceptovat požadavky učitele teoretické, ale i praktické časti, který je zodpovědný za bezpečnost a zdraví studenta během výcviku a dalších účastníků provozu na pozemních komunikací.

Přihlášení

Telefonicky na telefonním čísle. 606 047 047 v pondělí až čtvrtek v čase 10:00 až 13:30 ověřte kapacitu autoškoly, budou Vám sděleny potřebné informace (v jinou dobu nejsem schopen zaručit možnost hovoru, v případě, že se nedovoláte, opakujte prosím volání).

Ostatní služby

Pobočka Modřany:

vrácení ŘP vracíme jakoukoliv skupinu cena podle typu zkoušky
B - 9.900 Kč
sk. B – 18 let osobní automobil+sk.A1 125 ccm s aut. přev. 19.900 Kč
sk. A1 – 16 let motocykly do 125 ccm a 11kW 19.900 Kč
sk. A2 – 18 let motocykly do 35kW 19.900 Kč
sk.AN – 24 let nebo po dodržení 2 let A2 motocykly nad 35kW - neomezeně 19.900 Kč
sk.AM – 15 let malé motocykly do 50 ccm a 45 km/h konst. rychl 19.900 Kč
sk.A + B (A2 18 let/An 24 let) sdružený výcvik Moto + osobní auto 38.800 Kč
Sk.C z B (18/21 let) nákl.vozidla nad 3.500 kg celk.hm 20.900 Kč
Sk C z B i s profestním průkazem výrazná sleva na Profesní průkaz řidiče, po dohodě 42.900 Kč
D z C AUTOBUS 23.900 Kč
D z B AUTOBUS 43.000 Kč
rozšíření z A2/An příprava a doplňující zkouška 9.500 Kč
rozšíření z A1/A + B (A2 18let/An 24let) sdružený výcvik Moto + osobní 28.800 Kč
Sk. B96' / B + E 4.2kg souprava / Vozidlo do 3,5t + vlek do 3,5t 7.500 / 9.000 Kč
C+E Nad 3,5t + nad 3,5t 12.000 Kč
Doplňující jízdy sk. B kondiční jízdy jízdy nad rámec stanovený zákonem
1výcviková hod. kondiční jízdy
Dohodou dle množství
850 Kč /vyuč. hod.

K ceně není připočten poplatek Mag. hl.m.Prahy za vykonání zkoušky. cca 100-700 Kč. dle typu zkoušek.

Poplatky:

Autoškola má smluvní poplatky, pro opravnou zkoušku, nebo za prostoj učitele z důvodu neomluvené absence. Smluvní a obchodní podmínky jsou sděleny před zápisem.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o služby autoškoly, kontaktujte učitele telefonicky na čísle 606 047 047 pondělí až čtvrtek v čase 10:00-13:30 hod. v ostatních časech nemůžu garantovat možnost se Vám věnovat nebo emailem autoskola@autoskola-kacerov.cz, na emailovou korespondenci nejsem vždy schopen odpovídat obratem.

Osobní schůzka pouze po telefonické dohodě na adrese Antala Staška 1012/37, Praha 4 nebo podle dohody. Pro Vaše pohodlí mohu přijet i za Vámi.


Ing. Michal Vavrečka

učitel autoškoly značky "Autoškola Kačerov"

Telefon: 606 047 047

Volejte prosím pondělí-čtvrtek 10:00-13:30 hodin, v odpoledních hodinách se věnuji výcviku řízení vozidla.

Email:

autoskola@autoskola-kacerov.czPOZOR: Byl jsem policii ČR kontaktován, že v okolí ulice Antala Staška, se stal podvod, kdy se neznámý muž vydával za učitele jisté autoškoly, vybral hotovost a dále byl nedostižný. Pokud si domluvíme osobní schůzku na dohodnutém místě, moje výcvikové auto je polepeno reklamou s údaji o telefonním čísle a webových stránkách. Dále se mohu prokázat profesním průkazem učitele autoškoly a výpisem ze živnostenského rejstříku.


Napište nám..